Király Szilvia

Bemutatkozás

Gyerekkoromtól fogva érdekelt az emberi viselkedés mozgatórugóinak megértése: hogy hogyan lesz például egy azonos családban nevelkedő testvérpár egyikéből konszolidált értelmiségi, míg a testvérből deviáns lázadó, hogy mitől szimpatikus egymásnak két ember, vagy hogy milyen erőviszonyok mentén szerveződnek az emberi kapcsolatok.
A tanulmányaim helyszínéül olyan egyetemet választottam, ahol széles körű ismereteket szerezhettem a társadalomtudományok minden területéről.

Hitvallásom, hogy a különféle módszerekből a kliens egyéniségéhez, problémájához, teherbírásához rugalmasan választott elemeket használjunk fel az elemzés során.
Fontosnak tartom az igényes ismeretterjesztést, az oktatást, a népi kultúra, önismeret széles körű terjesztését minden olyan foglalkozást gyakorló ember számára, ki a munkája során szintén emberekkel foglalkozik és tudatosan vagy ösztönösen alkalmazza az emberi kommunikáció szabályszerűségeit.

Témakörei:

pszichológia
rajzelemzés