Jogi Nyilatkozatok

Adatvédelmi Irányelvek

Bevezetés

Az edenkozpont.hu elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért és annak érdekében alkotta meg az alábbi adatvédelmi irányelveket („Adatvédelmi Irányelvek”), hogy ismertesse a vállalkozás honlapjainak működtetését, valamint a személyes azonosításra alkalmas adatok kezelését. A jelen Adatvédelmi Irányelvek az edenkozpont.hu magyar nyelvű weboldalaira vonatkozó adatvédelmi elveket tartalmazza.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyi adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg. Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy az edenkozpont.hu milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét. Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvek csak az online tevékenységekre vonatkoznak.

A gyűjtött információk típusai és az adatkezelés célja

Az Ön adatainak kezelője az edenkozpont.hu a továbbiakban: Adatkezelő. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Honlapunk látogatása során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthessünk meg termékinformációkat és ajánlatokat. Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk egyéb termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyűjtés zajlik. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések jogalapja a jogszabályok által elrendelt vagy megengedett adatkezelések kivételével az Ön tájékozott hozzájárulása. Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával adnak meg.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( “Infotv”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-102615/2016. – ” hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. . “

NAIH-102616/2016. – ” kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés. . “

NAIH-100190/2016. – “marketing megnevezésű adatkezelés. .”

Az információk felhasználása

Ha Önnek személyes adatokat kell megadnia egy adott tartalom vagy szolgáltatás eléréséhez, egyértelmű tájékoztatást adunk arról, hogy ezeket az adatokat miként, milyen célokra fogjuk felhasználni. Az Ön személyes adatait nem értékesítjük, nem forgalmazzuk, illetve nem adjuk bérbe. Mindazonáltal előfordulhat, hogy adatait megosztjuk az edenkozpont.hu más egységeivel, szervezeteivel, ügynökeivel, szerződéses vagy üzleti partnereivel annak érdekében, hogy ezen személyek és szervezetek szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra. Például az Ön személyes adatait jogosultak vagyunk megosztani (i) adatfeldolgozóként igénybe vett szerződéses partnereinkkel, akikkel tevékenységünk támogatása céljából (pl. csomagküldés, műszaki támogatás, kézbesítés, pénzügyi szervezetek) állunk kapcsolatban; (ii) azon webhely értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban, amelyhez az adott információ tartozik; vagy (iii) ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő. A jelen pontban említett adatfeldolgozók, illetve adattovábbításokkal érintett adatkezelők listája bármikor elérhető az Adatkezelőnél.

Ezen felül, mivel felhasználóink demográfiai adataival, érdeklődési körével és szokásaival kapcsolatban azon információk alapján, amelyeket a honlapunk használata során adtak meg, kutatásokat végzünk, előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket (mint amilyen pl. a férfi és a női látogatók százalékos aránya vagy a látogatók életkori megoszlása) a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel.

Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak személyek azonosítására. Mivel vállalatunk változik és nő, elképzelhető, hogy az edenkozpont.hu a jövőben vállalatokat, leányvállalatokat, termékeket vagy vagyoni eszközöket értékesít vagy vásárol. Ilyen tranzakciók esetén a megrendelői/vásárlói információk általában az átruházott vagyoneszközök egyik elemét jelentik. Amennyiben az edenkozpont.hu üzleti átalakuláson megy keresztül (pl. az egyesülés, a más vállalatok általi felvásárlás vagy egyes, illetve összes termékeinek vagy vagyontárgyainak eladása), az Ön személyes információi feltehetően szintén átadásra kerülnek.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy értesítsük Önt e-mailben, levélben vagy nyilvános felhívás formájában bármilyen, az Ön személyes adatainak kezelését érintő változásról. Az értesítéssel egyidejűleg egyértelmű döntési lehetőséget biztosítunk Önnek arra nézve, hogy engedélyezze személyes adatainak felhasználását olyan másodlagos célokra, mint amilyen a termékinformációk küldése, a kutatás, a promóció vagy egyéb törvényes üzleti kommunikáció típusok.

Tájékoztatás

Olyan esetekben, amikor az edenkozpont.hu közvetlenül az adott személyektől gyűjt személyes azonosításra alkalmas információt, egyidejű tájékoztatást nyújt az adatgyűjtés céljáról és a gyűjtött információ felhasználásáról, valamint – ha van ilyen – azokról a választási lehetőségekről és módozatokról, amelyeket a személyes adatok felhasználásának és nyilvánosságra hozatalának korlátozására ajánlunk. A tájékoztatás egyértelmű, részletes, világos és könnyen érthető minden olyan esetben, amikor egy adott személytől közvetlenül gyűjtünk adatokat. az edenkozpont.hu nem fogja az adatokat az adatkezelés megjelölt céljától eltérő célokra felhasználni.

Hozzájáruló nyilatkozat

Az edenkozpont.hu álláspontja szerint a beleegyező nyilatkozat az egyik legfontosabb személyiségi jogi alapintézmény. Ön jogosult úgy dönteni, hogy számunkra semmilyen személyes adatot nem ad meg magáról (ilyen esetben azonban elképzelhető, hogy Ön nem tud majd hozzáférni honlapunk bizonyos részeihez). A regisztrációs oldalon, ahol Ön e-mail-es értesítők vagy más szolgáltatások igénybevételére regisztráltatja magát, működik egy „elfogadom/nem fogadom el” („opt-in”) funkció. Ez azt jelenti, hogy Ön csak abban az esetben kap tőlünk információkat és szolgáltatásokat, ha rákattint arra a gombra, amelynek segítségével jelzi ehhez való kifejezett hozzájárulását.

Bizonyos kommunikáció-típusok igénybevétele és szolgáltatások nyújtása esetén előzetesen ellenőrizzük, hogy Ön az adott tevékenységhez vagy szolgáltatáshoz korábban kifejezetten hozzájárult-e. Ha Ön később úgy döntene, hogy a továbbiakban nem tart igényt az általunk küldött üzenetekre, illetve szolgáltatásokra, ezt az adott weboldalon korábban megadott preferenciáinak módosításával jelezheti. Emellett e-mail-es tájékoztatások esetén minden e-mail üzenetünk tartalmaz egy olyan linket, amelynek segítségével Ön leiratkozhat az adott szolgáltatás előfizetőinek vagy igénybe vevőinek listájáról.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

Az edenkozpont.hu a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez Ön beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult vagy amelyet a jogszabályok lehetővé tesznek. Az edenkozpont.hu az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. Az edenkozpont.hu minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok minden esetben relevánsak, pontosak, teljesek és időszerűek legyenek. Ilyen lépés például az, hogy a felhasználók számára biztosítjuk az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérésére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adjuk meg. Bármikor kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ön az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – választása szerint – megindítható az Adatkezelő vagy az Ön (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is. Amennyiben Ön szeretne az edenkozpont.hu által kezelt adataihoz hozzáférni, az alábbi e-mail címre küldött levelével veheti fel velünk a kapcsolatot:

dori@edenkozpont.hu

Egyes weboldalainkon Ön beléphet adatprofiljába vagy preferenciáiba és elolvashatja, illetve szükség szerint módosíthatja az ott tárolt információkat és beállításokat.

Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében. Az edenkozpont.hu az adatvédelemre a személyes azonosításra alkalmas adatok továbbítása során SSL-technikát alkalmaz. Ez az Ön számítógépe és a mi szerverünk közötti internetes adatátvitelt megelőzően kódolja az információt.

Jóllehet, az edenkozpont.hu adott célokra SSL technikát alkalmaz, nem tudjuk garantálni a honlapunkra és a honlapunkról történő összes információátvitel (köztük az e-mail-es kommunikáció) biztonságát és titkosságát. A szervereken tárolt személyes adatokat ésszerű technikai és ügyviteli biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés és megsemmisülés ellen. Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

Külföldre történő adattovábbítás

A jelen irányelvekben tárgyalt adatkezelések során sor kerülhet az Ön személyes adatainak a világ bármelyik országába való továbbítására, amihez Ön a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével kifejezett hozzájárulását adja.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Amennyiben Ön az edenkozpont.hu részére személyes adatokat adott meg, az Adatkelező által végzett adatkezelés időtartama az Önnel fennálló ügyfélkapcsolatunk időtartamáig terjed, vagyis az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig az adatok szükségesek az Ön által igényelt szolgáltatás biztosításához, kivéve természetesen, amennyiben Ön másként rendelkezik, illetve amennyiben a törvényi kötelezettségek rövidebb időtartamot írnak elő.

A cookie-k („sütik”, kisméretű szövegfájlok)

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészője számára, és amelyeket csak a mi honlapjaink használnak, mialatt Ön azokat látogatja. Az edenkozpont.hu honlapok az Ön webböngészőjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására, mivel azok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak.

Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas. Az edenkozpont.hu csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket a vállalat helyezett el. Az Adatkezelőnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetősége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében és ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

Ha Ön a honlap regisztrált felhasználója, a honlapra való bejelentkezése során elláthatjuk Önt egy cookie-val, amelyet a böngészője megőriz, és amely tartalmazza az Ön számítógépének azonosítóját. Ezt a cookie-típust arra használjuk, hogy azonosítsa Önt és hozzáférést biztosítson az Ön számára honlapunk zárt részeihez, amelyeket csak regisztrált felhasználók látogathatnak, ahhoz hasonlóan, mint ahogyan ez a számlájának megtekintése és kezelése esetében működik. Ha Ön egyszerűen csak böngészni szeretne, Önnek nem kell elfogadnia a honlapunk által adott cookie-kat.

Amennyiben később mégis úgy dönt, hogy regisztráltatja magát és bejelentkezik a honlap speciális részeihez való hozzáférés érdekében, ám korábban úgy módosította a böngészője beállításait, hogy az ne fogadja el a cookie-kat, Önnek újból be kell állítania a böngészőjét úgy, hogy az elfogadja a cookie-kat, amiket küldünk. Máskülönben nincs lehetőségünk arra, hogy biztosítsuk az Ön részére a honlap bizonyos részeinek használatát. A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a „cookie” szóra böngészője „Help” (Segítség) részében

Web beacon-ök (elektronikus lenyomatok, webes irányjelzők)

Annak érdekében, hogy mérni tudjuk honlapjaink hatékonyságát és/vagy forgalmát, honlapjaink „pixel tag”-eket használnak a cookie-khoz kapcsolva (ezeket tiszta GIF-eknek (clear GIF-ek), elektronikus lenyomatoknak (web beacon-ök), ill. webhibáknak (web bug-oknak) is nevezik). A pixel tag egy weblap grafika, amely gyakran láthatatlan, mert mérete rendszerint 1 x 1 pixel. A jelölést (tag) arra használják, hogy nyomon kövesse a honlapot látogatók számát és a honlap használatát. Így például arra is felhasználhatunk jelölést, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a honlap vagy a honlapon belüli egyes oldalak látogatottságáról. Néha elhelyezünk pixel tag-et a HTML-formátumú e-mail-jeinkben is, amelyeket mi küldünk (vagy amelyeket a mi megbízásunkból küldenek), hogy meghatározzuk, melyik e-mail üzenetet töltötték le, és, hogy megtudjuk, hogy az e-mailre történt-e válasz. A pixel tag-eket és a web beacon-öket használhatatlanná teszi, ha Ön letiltja a kapcsolódó cookie-kat. Nem használunk pixel tag technikát semmilyen személyes azonosításra alkalmas információ gyűjtésére.

IP címek

Az Internet Protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, az edenkozpont.hu is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról. Az IP címekről vezetett naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. Az edenkozpont.hu a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

Clickstream (kattintás)

A „clickstream” (kattintás) vagy „clickstream data” (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

Szolgáltatásaink egyéb jellemzői

Honlapjaink tartalmazhatnak különféle funkciókat, amelyek arra valók, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek, illetve bennünket segítenek abban, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit. Például, időről időre kérhetünk személyi azonosításra alkalmas információt, amikor Ön kitölt valamilyen felmérést vagy részt vesz egy vetélkedőben.

Más esetekben ajánlhatunk Önnek egyéb webalapú szolgáltatásokat, mint amilyenek a hírlevelek, a termékinformációk és az emlékeztetők. Amikor ilyen funkciókkal ismertetjük meg Önt a honlapjainkon, mindig világosan tájékoztatjuk az adatgyűjtés céljáról, valamint a gyűjtött információk tervezett felhasználásáról.

A honlapról való kilépés

Látogatóink számára linkeket biztosítunk más honlapokhoz. Próbáljuk alaposan megválogatni azokat a honlapokat, amelyeket hasznosnak gondolunk és megfelelnek magasra állított színvonalbeli követelményeinknek. Mindazonáltal nem garantálhatjuk minden honlap minőségét, amelyet link útján elérhetővé teszünk és semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem az edenkozpont.hu tulajdonában álló honlapok tartalmáért. Külső honlapokhoz csak a kényelem és/vagy a tájékoztatás kedvéért adunk linket, ami semmiképpen sem jelenti azok általunk történő jóváhagyását.

Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a hirdetők vagy más szervezetek által működtetett és a mi honlapjainkról link útján elérhető honlapok személyes adatokat gyűjthetnek Önről. Az oldalainkról hirdetések vagy hiperlinkek útján elérhető honlapok adatkezelési gyakorlata nem tartozik a jelen Adatvédelmi Irányelvek hatálya alá. Javasoljuk, hogy amikor egy link segítségével átmegy egy másik honlapra, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt magáról bármilyen személyes azonosításra alkalmas adna meg.

Az Adatvédelmi Irányelvek változásai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket időről időre felülvizsgálja. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat kitegyük erre az oldalra. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül.

Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Amennyiben a fenti irányelvekkel, illetve az edenkozpont.hu.hu adatgyűjtéseivel, adatfelhasználásával és közzétételi gyakorlatával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:

dori@edenkozpont.hu

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy azonnal válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, az edenkozpont.hu nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy az edenkozpont.hu adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

 

Általános Felhasználói Feltételek

Az edenkozpont.hu – honlap használatának általános feltételei

Az edenkozpont.hu a [www.edenkozpont.hu domain alatt elérhető] honlapot az Ön személyes tájékoztatására, információk átadására, továbbképzésre és kommunikációs célból működteti, és kizárólag a fent megnevezett célra fejlesztette ki. A honlap látogatásával és használatával Ön teljes egészében elfogadja az Általános Feltételeket és annak tartalmát.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Feltételeket, mielőtt a honlapot meglátogatja vagy használja. Amennyiben a honlapra belép és használja, Ön elismeri, hogy az Általános Feltételeket elolvasta, megértette és magára nézve kötelezõnek elfogadja. Amennyiben nem kívánja elfogadni az Általános Feltételeket, kérjük, ne látogassa és ne használja a honlapot.

Az edenkozpont.hu-nak jogában áll az Általános Feltételeket módosítani. A módosítások azonnal hatályba lépnek, amint felkerülnek a weboldalra. A weboldal további használatával Ön kinyilvánítja, hogy elfogadta a módosított feltételeket.

 1. A weboldal használata.

A felhasználók részére az edenkozpont.hu az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a honlap használatát:

(a) a honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az edenkozpont.hu jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Általános Feltételek betartása mellett használható;

(b) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap működ(tet)ését;

(c) tilos a felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

Az edenkozpont.hu írásos engedélye nélkül mindenfajta hozzáférés tilos a cég számítógépes rendszerének más területéhez vagy a rendszerben található egyéb információkhoz. Ezzel Ön elfogadja, hogy a honlap tartalmát nem veszi át, és garantálja, hogy semmilyen olyan szerkezetet nem használ, amely a weboldal működését akadályozza vagy akadályozhatja. Ön azt is garantálja, hogy a weboldalt nem veszi aránytalanul sokszor igénybe.

 1. Regisztráció.

A honlap bizonyos részei csak regisztrációt követően érhetőek el. Ön a regisztráció során köteles a regisztráció során kért adatokat pontosan megadni, és köteles minden esetben valós és időszerű adatokat megadni. Az edenkozpont.hu fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó honlaphoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni.

A regisztráció során Önnek jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az Ön felhasználói jelszavának és fiókja titkosságának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége. Önt terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Ön köteles az edenkozpont.hu-t haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.

Az edenkozpont.hu nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Ön ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az edenkozpont.hu-nak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A regisztráció folyamata a honlap regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően az Ön e-mail címére az edenkozpont.hu által elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy a felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az edenkozpont.hu nem vállal felelősséget.

Az Éden Oktató Központ [30 ] nap elteltét követően törölheti az inaktív felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt az edenkozpont.hu saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására.

 1. Az információk időszerűsége.

Az edenkozpont.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon tartalmas és aktuális információkat nyújtson. Ám mindezen igyekezete ellenére sem vállal felelősséget az információk időszerűségéért, nem vállal szavatosságot és felelősséget az információk teljességért és/vagy helyességéért.

 1. Adatvédelem.

Az edenkozpont.hu elkötelezte magát az internetes magánszféra tiszteletben tartására, ezért kifejlesztette a személyiségi jogokat védő rendszerét (“Adatvédelmi Nyilatkozat”), amely a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat és felelősségeket szabályozza. Amennyiben a rendszert meg akarja ismerni, kérjük kattintson ide Adatvédelmi Irányelvek. Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen Általános Feltételek szerves és elválaszthatatlan részét képezi.

 1. Felelősség.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a honlap (ideértve a honlap üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, vírusmentességéért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő következményekért, közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az edenkozpont.hu semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapot az edenkozpont.hu adott állapotban nyújtja.

A honlap használata a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik. Az edenkozpont.hu semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve, nem kizárólagosan, a honlap keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az edenkozpont.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az edenkozpont.hu felelősségét kizárja.

Amennyiben az edenkozpont.hu tudomására jut, hogy a honlap keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, az edenkozpont.hu jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

 1. Kártérítés.

Amennyiben Ön a jelen Általános Feltételek rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapot, az edenkozpont.hu jogosult többek között az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, illetve alkalmazhatóak minden olyan személlyel szemben, aki a honlapot az Ön internetcsatlakozásán keresztül vagy az Ön felhasználói adataival használja.

Az edenkozpont.hu fenntartja a jogot a honlap bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére is. Amennyiben Ön megszegi a jelen Általános Feltételeket, vagy a honlap használatával összefüggésben jogsértést követ el, és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden az edenkozpont.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az edenkozpont.hu érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az edenkozpont.hu jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az edenkozpont.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az edenkozpont.hu-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Ön köteles az edenkozpont.hu-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az edenkozpont.hu-t az Ön bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az edenkozpont.hu-val szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

 1. Titkosság és Felhasználói Tartalmak.

A honlap keretén belül a felhasználók írásokat, véleményeket és más, az edenkozpont.hu által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg az edenkozpont.hu-val, egymással és a nyilvánossággal. Az edenkozpont.hu jogosult ezeket a Felhasználói Tartalmakat bármely módon térítésmentesen felhasználni. Felhasználói Tartalomnak minősül többek között minden egyéb, a felhasználók által a honlap keretén belül, például a fórumokon közzétett vélemény, írás, értékelés és egyéb hozzászólás, valamint az edenkozpont.hu részére elküldött kérdés, információ és adat is.

A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik. A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is – és a honlapon történő hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget – vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a tartalom honlap keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyének beszerzését és a részükre esedékes bármilyen jogcímen történő díj megfizetését; és (b) a jelen Általános Feltételek alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében az edenkozpont.hunak engedett felhasználási jog engedésére.

A Felhasználói Tartalom honlapra történő feltöltésével Ön ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére a felhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az edenkozpont.hunak és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, annak tetszőleges számú és példányban történő analóg vagy digitális hordozón történő többszörözését és terjesztését, nyilvános előadását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltérő módon, vezeték útján vagy bármely más módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását.

A jelen szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása az edenkozpont.hu részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződés alapján az edenkozpont.hu által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A Felhasználói Tartalmakért és a honlap használatáért – ideértve többek között a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet és egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a honlap keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a honlapot használó felhasználó tartozik felelősséggel.

A felhasználó felelőssége a honlap használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll. Az edenkozpont.hu a Felhasználói Tartalmak tekintetében a honlapot az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT) 2.§ lc) pontja értelmében tárhelyszolgáltatói minőségben működteti. Az edenkozpont.hu a honlap tartalmát nem szűri, a Felhasználói Tartalmak között nem keres jogellenességre utaló jeleket. Az edenkozpont.hu jogosult bármilyen, a honlap keretén belül hozzáférhetővé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével Ön bármikor jelezheti az edenkozpont.hu felé, ha megítélése szerint a honlap keretén belül elérhető valamely tartalom jogsértő. Az edenkozpont.hu fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az edenkozpont.hu jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. Amennyiben valamely tartalom eltávolítását az EKT 13.§-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás keretében kezdeményezik, az edenkozpont.hu minden esetben az EKT megfelelő szabályai alapján jár el, feltéve, hogy a tartalom eltávolítására irányuló felszólítás formailag és tartalmilag is maradéktalanul megfelel az EKT rendelkezéseinek.

Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az EKT feltételeinek (például nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást) az edenkozpont.hu nem vállal felelősséget a felszólítás késedelmes teljesítéséből eredő károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.

 1. Szerzői és egyéb oltalmi jogok.

A weboldalon az edenkozpont.hu által közzétett tartalom (ideértve többek közt valamennyi a honlap keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, az edenkozpont.hu logókat és megjelöléseket) az edenkozpont.hu szellemi tulajdonát képezi és az a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az edenkozpont.hu előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A weboldalon található személyekről vagy helyszínekről szóló képek vagy az edenkozpont.hu szellemi tulajdonát képezik, vagy az edenkozpont.hu kizárólagos felhasználási jogosultsága alapján szerepelnek a weboldalon. A képek mindennemű felhasználása tilos. A képek engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogot, a védjegyjogot, a személyiségi jogról szóló és/vagy egyéb törvényeket. Az edenkozpont.hu minden jogi lépést megtesz a jogait megsértőkkel szemben.

 1. Védjegyek.

A honlapon található márkák, logók, termékelnevezések és minták (továbbiakban: a “Védjegyek”) az edenkozpont.hu vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyei. A Védjegyek a védjegyszimbólum nélkül is védettnek számítanak. Emellett védett a honlapon szereplő összes grafika, ikon és írás, a szolgáltatási védjegy, egyéb védjegyek. A weboldal külső megjelenése az edenkozpont.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Ön tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon felhasznált és megjelenített védjegyek az edenkozpont.hu vagy a védjegytulajdonos kizárólagos tulajdonában állnak, és ott is maradnak. A honlapon vagy más weboldalakon található védjegyek jogszerűtlen felhasználása tilos, kivéve ha az Általános Feltételekből más következik. Az edenkozpont.hu semmilyen jogi lépéstől sem riad vissza, hogy oltalmi jogát megvédje.

 1. Online-kommunikáció.

A honlapon elérhető interaktív szolgáltatások (pl. felhasználói kérdések, chat-szobák, interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A felhasználóknak lehetősége van egy adott tartalomról, témáról vagy a honlapról véleményt írni. Ezek az írások Felhasználó Tartalomnak minősülnek és a honlapon megjelennek, mint publikus információ, azonban az edenkozpont.hu fenntartja magának a jogot azok moderálására. Egyes Fórumokat az edenkozpont.hu megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja a kulturált hangnem és a honlap zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik.

Az edenkozpont.hu nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani vagy más megfelelő szankciót alkalmazni. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen, valamint a jelen Általános Feltételek rendelkezéseinek megszegése esetén is.

 1. Üzemelési feltételek.

Tilos jogszabályba ütköző, fenyegető, obszcén, pornográf vagy hasonló információkat terjeszteni a weboldalon. Az edenkozpont.hu szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, hogy azonosítsa azokat a személyeket, akik ilyen jellegű információkat közvetítenek a honlapra.

 1. A kommunikáció átdolgozása.

Az edenkozpont.hu fenntartja magának a jogot, hogy a honlapra küldött bármilyen közleményt a saját belátása szerint átdolgozzon vagy eltávolítson, különösen akkor, ha törvényesen nem megengedett, fenyegető, obszcén, pornográf, megtévesztő vagy valótlan információkról van szó, vagy ezek az információk az edenkozpont.hu vagy harmadik személyek bármilyen jogát sértik.

 1. Szerkesztői eljárások.

Az edenkozpont.hu fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalról bármikor töröljön vagy megváltoztasson információkat.

 1. Harmadik oldalak.

Az edenkozpont.hu-weboldal bizonyos linkjei olyan szerverekhez vezetnek, amelyeket nem az edenkozpont.hu üzemeltet. Az edenkozpont.hu ezeket a (hiper-) linkeket szolgáltatásként bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Az edenkozpont.hu nem felelős a linkelt weboldalak tartalmáért vagy a hozzáférés lehetőségért. A linkek nem jelentik az edenkozpont.hu ajánlását, az edenkozpont.hu nem felelős a linkelt weboldalakért. Ön a linkelt weboldalakat a saját felelősségére használja.

 1. Tilalmak.

Az edenkozpont.hu fenntartja magának a jogot, hogy a termékek vagy szolgáltatások hozzáférhetőségét korlátozza és/vagy megszüntesse. Az edenkozpont.hunak a weboldalon található valamennyi termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlata nem vonatkozik olyan régiókra, ahol a termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok tilosak, illetve nem megengedettek. Az edenkozpont.hu az ajánlatokat mindig a megrendelő országában a szerződéskötésre és/vagy szállításra vonatkozó érvényes jogszabályok szerint, illetve a jogi korlátozások figyelembevételével teszi meg.

 1. Egyéb.

A jelen Általános Feltételek alapján Ön és az edenkozpont.hu között jogilag kötelező erejű szerződés minden egyéb (írásos vagy szóbeli) a honlapra vonatkozó, Ön és az edenkozpont.hu között korábban létrejött megállapodást hatályon kívül helyez és azok helyébe lép. Az Általános Feltételek elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az edenkozpont.hu nem iktatja. A szerződés megkötéséhez a felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia az Általános Feltételeket a honlap regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően az edenkozpont.hu a felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a felhasználó részéről a honlap megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. Ön ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját. Az edenkozpont.hu bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat.

A módosítást követően a honlap használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti. Javasoljuk, hogy az Általános Feltételeket rendszeresen olvassa el, hogy a módosítások és kiegészítések ne kerüljék el a figyelmét. Az EKT 4.§-a által előírt tájékoztatási kötelezettséget a honlap nyitóoldaláról elérhető impresszum tartalmazza. A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az edenkozpont.hu, mind a felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az edenkozpont.hu ezen felül bármikor jogosult a szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a honlap visszaélésszerű használata, vagy a szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Az edenkozpont.hu a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli felhasználó minden adatát a rendszerből. Az edenkozpont.hu és az Ön között a jelen Általános Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

(a) a szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a felhasználót véglegesen kitiltják a honlapról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(b) ha a felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a honlapba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;

(c) a felhasználó halálával;

(d) a honlap megszűnésével; és

(e) új Általános Feltételek érvénybe lépésével. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a honlap nyújtását az edenkozpont.hu a szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

Az edenkozpont.hu nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a honlap működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja. A jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Általános Feltételek alapján létrejövő szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a felhasználók és az edenkozpont.hu alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben az Általános Feltételek valamelyik rendelkezése nem megengedett, úgy azt egy másik, az eredeti megállapodáshoz legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítik.

Jelen weboldal felhasználásában, valamint a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott termékeket és szolgáltatásokat illetően a magyar jog az irányadó. Az Általános Feltételekben található feliratok az Önök tájékoztatását szolgálják, és nem az Általános Feltételek jelentését rögzítik vagy értelmezik. Az egyes fejezetcímek csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.