Könyvajánló

Glenda Green:
Jézus szól – Végtelen szeretet
Mandala-Veda Könyvkiadó, 2007

jesusszol

 

Glenda Green jó ideje elismert művészként és kiállítóként tevékenykedett az Egyesült Államokban, amikor Jézus megjelent neki csodákban egyáltalán nem szűkölködő események közepette, hogy megfesthesse portréját. Sem művészi, sem egyetemi oktatói pályafutása nem készítették fel arra a fordulópontra, ami előtt élete állt. Jézus beszélt – ő jegyzetelt, mindeközben festménye meghódította Amerika ezoterikus köreit és a képpel kapcsolatos megmagyarázhatatlan, misztikus csodákat az egyház is elismerte, sőt templomaiban kiállította a portrét.
Jézus megajándékozta Glenda-t az “univerzum titkaival” és rengeteg fontos kérdésére felelt, többek között arra, hogy kik vagyunk, hogyan jöttünk létre, hogyan keletkezett és működik az Univerzum, és hogyan élhetünk boldog, sikeres és szeretetteljes életet.
Üzenetei az életről szólnak, amit élünk, és a Mennyország lehetőségéről, amely már mindannyiunkban megvan. Jézus tanításai hihetetlenül gyakorlatiasak, univerzálisan időtlenek, és frissítő módon aktuálisak legelőrehaladottabb tudásunk számára is. Olyan világosság van bennük, amelynek nincs szüksége külön érvelésre vagy magyarázatra, szavai az érzékelés, megértés és inspiráció ritkán járt magaslataiba repítik olvasóit.

Dr. Bruce Lipton:
Tudat a belső teremtő
Édesvíz Kiadó, Bp., 2006

 


tudatkonyvImmár bizonyos, hogy gondolataink átprogramozásával szervezetünkön is változtathatunk!

 

Aki elolvassa ezt a könyvet, egyszer és mindenkorra megváltoztatja elképzeléseit a gondolkodás természetéről. Megdöbbentő felfedezések arról tanúskodnak, hogy gondolataink szervezetünk valamennyi sejtjére hatással vannak. A szerző – neves sejtbiológus – képekkel és mindennapi példákkal, közérthetően és szellemesen fejti ki mindezt. Eszerint nem a gének és a DNS szabályozzák az életfolyamatokat, hanem sejten kívüli tényezők. Többek között azok az erőterek, amelyeket pozitív és negatív gondolataink gerjesztenek. Ez alapvetően befolyásolja személyes életünket és az emberiség jövőjét.

Nagyszerű, mélyenszántó könyv ez, amelyet gyönyörűség olvasni. Nem kevesebbet közöl, mint a rég keresett “hiányzó láncszemet” anyag és tudat között. Valóságos enciklopédiája a legfrissebb ismereteknek, egyszerre világítóan okos és átláthatóan világos. E kötet lapjain olyan vadonatúj és felforgató világkép bontakozik ki, amely sarkaiból fordíthatja ki a jelenlegi tudományt.

“Az élet természetére vonatkozó felismeréseim engem is meglepetésszerűen értek. Közel két évtizeden át a biológia központi dogmáját – miszerint az életet gének szabályozzák – programoztam orvostanhallgatók agyába. Másfelől nem is voltam olyan nagyon meglepve. Ösztönösen mindig is éreztem, hogy valami nincs rendjén a genetikai determinizmussal… mindenesetre feldobott, hogy nézeteim megváltoztatásával az életemet is átformálhatom. Eltöltött a lelkesedés, amikor rájöttem, hogy a tudomány útját járva áldozatból sorsom kovácsává léphetek elő.”

Dr. Bruce Lipton

Kurt Tepperwein:
Szellemi öngyógyítás
Mérték Kiadó, Bp., 2003

 


ongyogyitasKurt Tepperwein nevét magyar olvasók tízezrei ismerik. Szellemi öngyógyítás című alapkönyve majd tíz évvel ezelőtt jelent meg, óriási példányszámban. A szerző gyakorló pszichológus, aki évtizedek óta sikeresen gyógyítja hipnózissal is pácienseit. Mások gyógyítása során jött rá az általa hipnomeditációnak elkeresztelt öngyógyító módszerre. Technikája könnyen elsajátítható bárki által, aki már felismerte és elfogadja:
“Nemcsak egészségünket vagy betegségünket befolyásolhatjuk gondolataink erejével, hanem sorsunkat is gondolataink teremtik. Ez törvényszerűség, egyikünk sem vonhatja ki magát alóla. Egyúttal azonban nagyszerű esély is. Arra, hogy kívánságaink szerint alakíthassuk életünket.”
Ez a könyv megmutatja az utat, amelyen járva a legsúlyosabb betegség is legyőzhető, az egészség fenntartható és megerősíthető. A szerző másik híres gyógyító, illetve öngyógyításra is alkalmas technikája a pszichokibernetika, ez a csupán nevében bonyolult, könnyedén elvégezhető, hatásában nagyszerű önszuggesztiós módszer. Alkalmazása lehetővé teszi bárkinek, hogy megszabaduljon káros szokásaitól, sőt káros szenvedélyeitől is. Megtanítja az olvasót egészségesen lélegezni, hozzásegíti, hogy megszabaduljon a migréntől, a félelemtől és a depressziótól. Különösen hatásosan alkalmazható gyerekek esetében, akiknek ezen technika elsajátításával iskolai teljesítményük is növelhető, lényegesen nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá is válnak. Tepperwein azt állítja, hogy mindannyiunkban szunnyadnak olyan képességek, rejtett erők, amelyek fenti módszerekkel felszínre hozhatók. Ezáltal nem csupán sikeresebbek leszünk, hanem harmóniába kerülhetünk embertársainkkal, környezetünkkel – és a szellemi világgal.

“Minden emberben isteni szikra szunnyad. Életfeladatunk ezt a szikrát lángra lobbantani. Ha magasztos eszményeket követünk, s ha így harmóniában élünk önmagunkkal, megszabadulunk a betegségtől és a szenvedéstől.
Ha azonban pusztán emberi természetünk szabja meg cselekedeteinket, diszharmóniába kerülünk önmagunkkal. Ez a diszharmónia aztán betegségekben és sorscsapásokban jelenik meg.
Testünk, sőt egész életünk nem más, mint lelkiállapotunk pontos tükörképe, hiszen a lélek alakítja a testet és határozza meg sorsunkat.
A legkitűnőbb orvos és a legjobb gyógyszer sem képes gyógyítani, ha nem működik bennünk a gyógyító erő. Ezért a szellem erejével való gyógyítás nemcsak törvényszerűség, hanem a lélek és a test egészségéhez vezető egyetlen út is.”

 

Vivian Williamson:
Bach-terápia és a virágkivonatok
A természet gyógyító ereje
Jószöveg Műhely Kiadó, Bp., 2006

 


bachkonyvE gyönyörű album átfogóan tájékoztat a virágeszenciák csodálatos világáról és azok gyógyító erejéről.
Beszél az első virágeszenciák felfedezésének fontosságáról és legújabban továbbfejlesztett változatairól.
A mélyre ásott fájdalmak és megoldatlan problémák feloldásával a virágeszenciák kulcsot adnak a testi-lelki harmóniához, a hosszabb és egészségesebb élethez.
A könyv alapos részletességgel írja le minden egyes eszencia javasolt alkalmazását.
Tömören és világosan magyarázza el, hogyan készíthetjük el saját virágeszenciánkat, és miként tároljuk azokat.
Külön fejezet elemzi a gyerekek virágterápiáját, valamint a házi kedvencek és a növények eszenciákkal történő kezelését.
250 csodálatos fotón láthatjuk a virágok megragadóan élethű képeit és az ismertetett folyamatok egyes lépéseit.

Vajon miért olyan nehéz megismerni saját belső érzelmeinket? A nehézségek már gyermekkorunkban kezdődtek, amelyek terheit egész felnőttkorunkban magunk­kal hordozzuk. A kisbabáknak nincsenek gondjaik az érzelmeikkel, hiszen gyorsan, reflexszerűen kimutatják. Nem létezik olyan csecsemő, akinek megoldatlan érzelmi problémái lennének: ha pisis, ha fá­zik, vagy ha éhes, akkor sír. Sírásukkal magukra vonják a figyelmet, s ennek következtében megszűnik a kellemetlenség oka, és a következő érzelmi kitörésig újra nyugodtak maradnak.
Gyermekkorunkban aztán azt plántál­ják belénk, hogy az érzelmek kimutatása nem helyes. Így megszokott viselkedési formánkká válik az érzelmek elfojtása és a lelki problémák eltitkolása. Bár ez nemtudatosan történik, de azt a látszatot kel­ti, problémamentes életet élünk. Sajnála­tos módon az elfojtott érzelmek hosszú távon sokkal károsabbak az egészségre, mintha időben szabadjára engedtük volna őket.
Ha megkérdezzük száz felnőttől, hogy érzi magát, legtöbbjüktől a „köszönöm, jól” választ kapjuk. Érzelmeink bonyolult­sága miatt ez a konvencionális válasz kissé több a mindennapi problémák elfeledését segítő álarcnál.
A felnőttek ritkán mutatják ki érzelmei­ket: előfordul, hogy az érzelmek elleplezése helyett, illetve annak következmé­nyeként lelki gátlások sorozata alakul ki, amelyek úgy rétegződnek egymásra, mint a hagymafej héja. Gyermekkorunktól az érzelmek spontán kifejezési készsége a konvenciók nyomása következtében fo­kozatosan megszűnik. Az élet „ne”, „nem lehet” és „nem kellene” tiltásai súlyként nehezednek ránk.
A legtöbb felnőtt szeretethiányban szenved, amely lehet egy válás, szakítás, gyász, vagy más trauma következménye, ami az élet során bármikor bekövetkezhet. Valószínűleg azért nehéz beismerni lelki töréseinket, mert életünk természetes ve­lejárójaként fogadjuk el őket.
A lelki kiegyensúlyozatlanság mentális, lelki, és fizikai fájdalmat, s akár betegséget okozhat. Az érzelmek megfelelő kifejezé­se és a lelki nyugalom megőrzése hosszabb és egészségesebb életet eredményez.
A lelki kiegyensúlyozatlanság hatással van az érzelmekért felelős, a szervezetünk­ben áramló kis sejtekre az agyban és a test egészében, különösen a bélben.
A szellem, a test, és a lélek egységes egé­sze az egészséges egyensúly megőrzésére törekszik érzelmi életünkben és testünkben is. Ha a kis érzelmi molekulák szabadon, gátlás nélkül áramolhatnak, akkor a „gyó­gyítás létrája” működik. Néha azonban – szorongás, vagy elkeseredettség miatt – elakadhatnak a létra egy-egy fokán.”